Bli arkeolog

En person som verkligen gräver i det förflutna, det är en arkeolog. För att bli arkeolog så krävs det högskolestudier. Idag finns det även olika inriktningar inom arkeologin. Du läser ett program på minst tre år, då får du en kandidatexamen. För en masterexamen läser du i fem år. Du kan kombinera arkeologi med andra kulturvetenskapliga, naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen. 

Att arbeta som arkeolog

Det arkeologer gör är att arbeta med kvarlämningar från förr. En arkeolog har som uppgift att förstå och tolka dessa spår. Ofta så görs olika utgrävningar av platser. Det kan vara gamla boplatser, gravar med mera. Ibland görs det eftersom man sett tecken på att det finns artefakter där, ibland gör det i samband med  väg- eller husbyggen. Utgrävningar görs ofta på våren och sommaren, medan analys och dokumentation av fynden ofta görs på hösten och vintern. En del fynd maganiseras, andra hamnar på museum eller på olika utställningar. 

Att jobba som arkeolog är ett säsongsbetonat jobb. Det beror mest på att det är inte så lätt att gräva under vintern som ett exempel. Under vinterhalvåret handlar arbetet om att dokumentera och analysera de fynd som gjorts under sommaren, samtidigt som nästa utgrävning planeras och förbereds.

Under sommaren är det som de flesta utgrävningar sker. Då är det ofta de mer erfarna arkeologerna som är arbetsledare/grävledare medan de mindre erfarna arkeologerna deltar i det praktiska arbetet.

Arkeologer kan även vara specialiserade inom olika områden. Exempel på sådana är förhistorisk arkeologi, medeltida arkeologi, industriarkeologi och marinarkeologi.

Att arbeta som arkeolog kräver noggrannhet och tålamod, likaså social kompetens eftersom det ingår att informera om fynden vid föreläsningar eller berätta om dem vid fyndplatsen eller på museet. 

4 May 2020